CEJVIKŮV TVOŘIVÝ KOUTEK   "Nehas, co Cejvika nepálí"
Fotka
 Úvod
 Grafika
 Sport
 Další
 Kontakt
 Brány

15. 12. 2018

Svátek má
Radana a Radan

Návod na faxování ve Windows 98

Pro odesílání a příjem faxů pro celou síť doporučuju LAN SUITE.
CO JE MICROSOFT EXCHANGE?
CO JE MICROSOFT MAIL POSTOFFICE?
CO JE MICROSOFT FAX?
INSTALACE
ODINSTALOVÁNÍ
POUŽITÍ APLIKACÍ MICROSOFT EXCHANGE MICROSOFT SCHEDULE+ 1.0
POUŽITÍ APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE A PROGRAMU MICROSOFT MAIL
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

CO JE MICROSOFT EXCHANGE?
=========================

Aplikace Microsoft Exchange umožňuje uživateli odesílat a přijímat elektronickou poštu, faxy a dokumenty ve formátu zprávy prostřednictvím účtu Microsoft Mail Postoffice Mailbox Account. Při práci s aplikací Microsoft Exchange je možné použít informační služby Microsoft Mail, Internet Mail a Microsoft Fax. Aplikace Microsoft Exchange je plným klientem rozhraní MAPI.

CO JE MICROSOFT MAIL POSTOFFICE?
================================

Aplikace Microsoft Mail Postoffice byla obsažena v systémech Windows for Workgroups, Windows 95, OSR2 a OSR2.5. Tato aplikace poskytuje správcům sítě centralizované umístění a správcům malých sítí
umožňuje vytvoření a údržbu schránky Workgroup Postoffice. V rámci schránky Workgroup Postoffice může správce vytvořit pro každého uživatele samostatný účet. Tento účet potom uživatelům umožní odesílat
a přijímat elektronickou poštu v rámci firemní sítě.

CO JE MICROSOFT FAX?
====================

Služba Microsoft Fax je určena k faxování a ke své činnosti vyžaduje plného klienta rozhraní MAPI, například aplikaci Microsoft Exchange, klienta Microsoft Exchange Server nebo Outlook 97. Služba Microsoft Fax byla původně dodávána se systémem Windows for Workgroups pod názvem At Work Fax a později byla aktualizována na službu Microsoft Fax a zahrnuta v systémech Windows 95, OSR2 a OSR2.5. Služba Microsoft Fax vyžaduje faxový modem.

INSTALACE
=========

Program WMS.EXE

Poklepáním na tuto položku nebo jejím vybráním a stiskem klávesy Enter program zaveďte. Postupujte podle pokynů instalace. Pokud po dokončení instalace obdržíte výzvu k restartování počítače, klepněte na tlačítko OK. Instalace dokončí nastavení a restartuje počítač. Po dokončení instalace dokončena bude třeba, aby si uživatelé, kteří se k počítači přihlašují poprvé, vytvořili profil. Nový profil je možné vytvořit poklepáním na ikonu Doručená pošta na ploše, nebo jejím vybráním a stiskem klávesy Enter. Postupujte podle instrukcí Průvodce instalací schránky doručené pošty.

Tento soubor instaluje aplikace Microsoft Exchange a Microsoft Mail Postoffice, které jsou někdy také souhrnně označovány jako skupina Workgroup Postoffice. Aplikace Microsoft Exchange je plným klientem rozhraní MAPI. Program WMS.EXE je poskytován uživatelům aktualizovaných verzí pomoci Microsoft Technical Support (MTS) a systémů Windows 95, OSR2 nebo OSR2.5 a je určen pro opravu již existujících klientů aplikací Microsoft Exchange a Microsoft Mail Postoffice systémů Windows 95, OSR2 a OSR2.5, pokud dojde k jejich poškození. (Výrazem „již existující” je myšleno, že aplikace Microsoft Exchange a Microsoft Mail Postoffice jsou před inovací na systém Windows 98 plně funkční.)

Pokud se soubory aplikace Microsoft Exchange poškodí, budou nainstalovány jejich aktualizované verze. Program WMS.EXE přidá na plochu ikonu Doručená pošta a zároveň v dialogovém okně Ovládací panely vytvoří ikony Pošta a Microsoft Mail Postoffice, pokud zde již neexistují. Byla-li v programu Microsoft Mail systému Windows for Workgroups nakonfigurována služba At Work Fax ještě před inovací na systém Windows 98, odebere tento soubor službu z programu Microsoft Mail a také její ikonu z dialogového okna
Ovládací panely. Ikona Doručená pošta na ploše se otevře v aplikaci Microsoft Exchange po vytvoření profilu. K vytvoření profilu je nutné, aby měl systém přístup k účtu Workgroup Postoffice Account.

UPOZORNĚNÍ: Tento soubor neobsahuje žádné funkční změny aplikací Microsoft Exchange a Microsoft Mail Postoffice. Všechny známé funkce týkající se aplikací Microsoft Exchange and Microsoft Mail Postoffice budou v této aktualizaci použitelné. Tento soubor není určen pro použití s klientem Microsoft Exchange Server a aplikací Outlook 97. V případě, že se u nich vyskytnou problémy, doporučuje se znovu
nainstalovat původní aplikaci. Pokud je v zájmu obnovení funkce aplikace Microsoft Mail Postoffice nutné nainstalovat soubor WMS.EXE, doporučuje se po dokončení této instalace znovu nainstalovat i klienta Microsoft Exchange Server nebo aplikaci Outlook 97.

Soubor AWFAX.EXE

Vyhledejte program AWFAX.EXE na disku CD-ROM systému Windows 98 v adresáři Tools\OldWin95\Message. Poklepáním na tuto položku nebo jejím vybráním a stiskem klávesy Enter program zaveďte. Postupujte podle pokynů instalace. Jakmile po dokončení instalace obdržíte výzvu k restartování počítače, klepněte na tlačítko OK. Instalační program dokončí nastavení a restartuje počítač. Pomocí ikony Pošta a Fax v dialogovém okně Ovládací panely přidejte službu Microsoft Fax jako službu profilu klienta MAPI.

Program AWFAX.EXE službu nainstaluje. Služba Microsoft Fax ke své funkci vyžaduje řádného klienta MAPI, například aplikaci Microsoft Exchange, klienta Microsoft Exchange Server nebo aplikaci Outlook 97. Program AWFAX.EXE je poskytován uživatelům aktualizovaných verzí pomoci Microsoft Technical Support (MTS) a systémů Windows 95, OSR2 nebo OSR2.5 a je určen pro opravu již existujících instalací
služby Microsoft Fax, pokud dojde k jejich poškození. (Výrazem „již existující” je myšleno, že služba Microsoft Fax je před inovací na systém Windows 98 plně funkční.) Pokud se soubory aplikace Microsoft Fax poškodí, budou nainstalovány jejich aktualizované verze. Program AWFAX.EXE přidá do složky Tiskárny tiskárnu Microsoft Fax Printer, pokud zde již neexistuje. Pokud byla v programu Microsoft Mail systému Windows for Workgroups nakonfigurována služba At Work Fax ještě před inovací na systém Windows 98, odebere tento soubor službu z programu Microsoft Mail a také její ikonu z dialogového okna Ovládací panely. Aby byla služba Microsoft Fax funkční je nutné, aby byla přidanou službou profilu klienta MAPI.

UPOZORNĚNÍ: Tento soubor neobsahuje žádné funkční změny služby Microsoft Fax. Všechny známé funkce týkající se služby Microsoft Fax budou v této aktualizaci použitelné. Aby byla služba Microsoft Fax schopna přijmout příchozí hovor nebo fax je nutné, aby byl zaveden a spuštěn klient MAPI.

ODINSTALOVÁNÍ
=============

Chcete-li odinstalovat kteroukoli z těchto součástí, poklepejte na ikonu Přidat či odebrat programy v dialogovém okně Ovládací panely. Součást bude uvedena v seznamu na první kartě Instalovat či odinstalovat. Zvolte položku, kterou chcete odinstalovat, a klepněte na tlačítko Přidat či odebrat.

POUŽITÍ APLIKACÍ MICROSOFT EXCHANGE A MICROSOFT SCHEDULE+ 1.0
=============================================================

Aplikace Microsoft Exchange je schopna spolupracovat s aplikací Microsoft Schedule+ 7.0. Je-li nainstalována aplikace Microsoft Exchange, bude aplikace Microsoft Schedule+ 1.0 částečně nefunkční. I když bude i nadále možné používat aplikaci Microsoft Schedule+ 1.0 samostatně, nebude možné odesílat a přijímat žádosti o schůzku. Při spuštění aplikace Microsoft Schedule+ 1.0 obdržíte chybové hlášení o tom, že není možné spustit poštovní řadič. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Ano. Aplikaci Microsoft Schedule+ je možné vypnout změnou souboru Mailspl.exe na Mailspl.bak a umístěním řádku StartupOffline=1 do souboru Schdplus.ini.

POZNÁMKA: Nebude zobrazeno žádné upozornění na tyto provedené změny.

POUŽITÍ APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE A PROGRAMU MICROSOFT MAIL
=============================================================

Aplikace Microsoft Exchange byla vytvořena jako náhrada programu Microsoft Mail, který je součástí systémů Windows for Workgroups a Microsoft Mail verze 3.x. Program WMS.EXE obsahuje převaděč MMF, který umožňuje import zpráv z programu Microsoft Mail do aplikace Microsoft Exchange.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH
====================

Pokud nastanou problémy při připojení k aplikaci Microsoft Mail Postoffice, ujistěte se, že máte síťový přístup k poštovnímu uzlu. Diagnostické podrobnosti o důvodu selhání v rámci aplikace Microsoft Exchange můžete získat volbou příkazu Microsoft Mail Tools (Poštovní nástroje společnosti Microsoft) v nabídce Tools (Nástroje) a klepnutím na položku View Session Log (Zobrazit protokol relace). Pokud nastane problém při psaní nebo čtení zprávy, signalizovaný chybovým hlášením „Can't launch form” („Není možné zavést formulář”), je možné, že je poškozen soubor formulářů. Chcete-li tento problém odstranit, zavřete aplikaci Microsoft Exchange a v adresáři {Windows}\Forms odstraňte položku Frmcache.dat. Z adresáře {Windows}\Forms zkopírujte soubor Frmcache.bak do souboru Frmcache.dat a znovu spusťte aplikaci Microsoft Exchange. Některá rozšíření programu Microsoft Mail 3.x nejsou s aplikací Microsoft Exchange kompatibilní - například rozšíření WinRules a Conference+. Aplikace Microsoft Exchange automaticky vypne některá z těchto rozšíření aby předešla problémům se systémem. Pokud je problém způsoben rozšířením programu Microsoft Mail 3.x, je možné rozšíření vypnout umístěním znaků ´;´před odpovídající řádek v souboru Msmail.ini. Další informace získáte u prodejce produktu. Pokud nastanou problémy, při kterých budou zprávy zůstávat ve schránce Pošta k odeslání, je možné, že se zprávu snaží zpracovat nesprávná informační služba. Chcete-li tento problém odstranit, klepněte v nabídce Tools (Nástroje) na příkaz Options (Možnosti), zvolte položku Delivery (Doručení) a ujistěte se, že informační služby jsou
v seznamu uvedeny v požadovaném pořadí. Můžete si všimnout, že po ukončení aplikace Microsoft Exchange klient MAPISP32 stále pracuje. Klient MAPISP32 pokračuje v práci ještě 20 vteřin po ukončení aplikace Microsoft Exchange. Elektronické formuláře, vytvořené pomocí programu Microsoft Electronic Forms Designer a uložené ve formátu .msg se neotvírají správně. Přeneste soubor s příponou .msg ze systému souborů do složky Inbox (Doručená pošta), kde bude možné správné otevření elektronických formulářů. Pokud počítač nereaguje na příkaz Send (Odeslat) v nabídce File (Soubor) programu Lotus Approach, ujistěte se, že je v adresáři {Windows}\ umístěn soubor s názvem Msmail.ini. Pokud tento soubor neexistuje, vytvořte prázdný soubor s tímto názvem. Dva klienti, používající program Microsoft Mail, by neměli být navedeni do jedné schránky aplikace Microsoft Mail Postoffice. Taková konfigurace není podporována.